Følg oss!

Velkommen til Hollis hundeskole

Hollis hundeskole er et privat initiativ for å få i gang et positivt treningsmiljø for hund og eier i Modum kommune i Buskerud. Initiativtaker er Elin Mariboe Hovde, som har trent dyr i over 20 år.

Hollis hundeskole er tuftet på positiv forsterking, hvor vi setter lydighet i sammenheng med aktivitet, og trener ved bruk av klikker og kroppsspråk.  

Mer om Hollis hundeskole:

Hunder som skal delta på kurs må vise vaksinasjonskort ved første frammøte. Treningen foregår på tunet hjemme hos meg de fleste kvelder. Her har vi god plass til å utfolde oss. Alle hunder må holdes i bånd på trening, men vi har mulighet for frislipp og lek hver kurskveld.

Hollis hundeskole er opptatt av god hverdagslydighet og trygge hunder. På mine kurs vil dere lære hvordan dere skal jobbe for å forebygge skuddredsel, underlagsredsel, redsel for fremmede osv. Dere får også kjennskap til forskjellige oppgaver dere kan gi hunden for å trene hodet dens.

Vi bruker miljøet rundt oss som treningsarena. All trening foregår utendørs. Jeg tilpasser treningen til hundens alder og hva du som eier skal bruke hunden til.

Jeg tar på meg enkeltoppdrag hvis du har problemer med hundeholdet du ønsker hjelp til å løse. Ta da kontakt med meg på emariboe[@]gmail.com, så ser vi på saken sammen.

No comments:

Post a Comment