Følg oss!

Velkommen til Hollis hundeskole

Hollis hundeskole var i utgangspunktet et privat initiativ for å få i gang et positivt treningsmiljø for hund og eier i Modum kommune i Buskerud. Initiativtaker er Elin Mariboe, som har trent dyr i over 20 år. Elin har nå flyttet til Bømlo kommune i Hordaland, og Hollis hundeskole gjenåpner her i mars 2019.Hollis hundeskole er tuftet på positiv forsterking, hvor vi setter lydighet i sammenheng med aktivitet og hverdagsliv. Vi trener ved bruk av klikker og kroppsspråk.

Valpekurs planlegges våren 2019

Smellerkurs planlegges høsten 2019  

Mer om Hollis hundeskole:

Hunder som skal delta på kurs må vise vaksinasjonskort ved første frammøte. Alle hunder må holdes i bånd på trening. Hundemøkk må plukkes opp.

Hollis hundeskole er opptatt av god hverdagslydighet og trygge hunder. På mine kurs vil dere lære hvordan dere skal jobbe for å forebygge lydredsel, underlagsredsel, redsel for fremmede osv. Dere får også kjennskap til forskjellige oppgaver dere kan gi hunden for å trene hodet dens.

Vi bruker miljøet rundt oss som treningsarena. All trening foregår utendørs. Jeg tilpasser treningen til hundens alder og hva du som eier skal bruke hunden til.No comments:

Post a Comment