Følg oss!

Hundevettreglene

  1.  Ikke klapp en fremmed hund uten å spørre eieren om det er i orden. Alle hunder liker ikke barn eller fremmede mennesker!
  2. Vis respekt for hunden ved ikke å se den direkte inn i øynene. Ser du den inn i øynene, utfordrer du den.
  3. Ikke gå bort til en hund i bånd. Den kan føle seg truet fordi den er bundet.